top of page
Eagle Flying

Munay Ki

Het woord Munay Ki betekent zoveel als ‘ik hou van jou’,
met de achterliggende betekenis ‘wees degene die je echt bent’.

De Munay Ki zijn 9 inwijdingen volgens de Inca traditie. De 9 rites zetten een diepe heling in gang waardoor de wonden uit je verleden en de karmische en genetische programma’s en overtuigingen kunnen los gelaten worden.
Het is een helende reis naar je authentieke zelf. Je ontmoet jezelf en komt dieper in verbinding met je eigen unieke capaciteiten. 
Je gaat weer als vanzelf meer en meer je eigen gevoel en natuur volgen. 

De Munay Ki bereidt je voor om “ja” te zeggen tegen je roeping en om trouw te blijven aan de missie die je draagt in je ziel.

De Basis Riten

 

Rite 1, Healers Rite ( Hampe Karpay )

Verbindt je met een lijn van lichtgevende genezers uit het verleden om je te helpen bij je persoonlijke transformatie en de helende kracht te wekken zodat iedereen die je aanraakt gezegend wordt. We hebben toegang tot enorme spirituele hulp; oude genezers die helpen de wonden van het verleden en van onze voorouders te helen.

 

 

Rite 2, Bands of Power

( Chumpi Karpay )

Deze rite bestaat uit beschermingen, geïnstalleerd in je stralend energieveld. Deze is bekend als de Bands of Power en bestaat uit 5 energetische banden die aarde, lucht, vuur, water en puur licht representeren. Deze banden worden geïnstalleerd in je stralend energieveld en werken als filters die, willekeurig welke negatieve energieën op je pad komen, deze afbreken in een van de vijf elementen zodat deze energieën je kunnen voeden in plaats van je vergiftigen of ziek maken. De Bands of Power staan altijd aan en negatieve energieën stuiten direct van hen af. In een wereld die gevuld is met angst leveren de banden essentiële bescherming.

Een prachtige rite die een belangrijke aanzet geeft tot zijn wie je bent. Alle redenen om rollen te spelen die je op je hebt genomen gedurende dit en eventuele vorige levens verdwijnen naar de achtergrond en je zult als vanzelf meer en meer helemaal jezelf zijn.

 

 

Rite 3, Harmony Rite ( Ayni Karpay )

Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het universum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes in je chakra's geplaatst. Vanaf je onderste chakra's omhoog zijn dat achtereenvolgens de archetypen van de Slang, Jaguar, Kolibrie, Adelaar (condor), Huascar-Inca, Quetzalcoatl en Pachakuti-Inca.

 

De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie en de volgende drie zijn krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: de Benedenwereld, ons onderbewustzijn; de Middenwereld, de zichtbare en tastbare wereld waarin wij leven en de Bovenwereld, ons hoger Zelf.

 

De kwaliteiten van elk van deze archetypen zijn niet buiten ons maar zitten al in ons. Door ze echter via inwijding bewuster te maken zullen ze ook echt voor ons actief worden. Deze zaadjes zijn een potentieel. Ze zullen verder ontwaken en opbloeien door aandacht, adem, meditaties en vuurceremonies. Zo zullen de archetypen ook helpen om vervuiling, ontstaan door pijn en trauma, die in je chakra's is geslopen te verwijderen. Je chakra's kunnen weer helder en schoon worden en stralen in hun originele kleuren.

 

 

Rite 4, Seer’s Rite ( Kawaq Karpay )

Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Nieuwe paden van energie worden als een kroon en een ketting aangelegd, die onder meer je visuele cortex in je achterhoofd verbindt met je derde oog en met je hart. Een soort van herbedrading van je centra van waarnemen. Het versterkt ook je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Zien en denken gaan samen met voelen en weten. Je gaat zien wat eerder niet werd waargenomen in het innerlijk en onbewuste van jezelf en van de ander. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Ook word je gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos. Je zult meer synchronisiteit zien en ervaren.

 

 

 

De Lineage Inwijdingen

Rite 5, Daykeeper’s Rite

( Pampamesayok Karpay )

De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplaatsen van de aarde om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Met deze inwijdingen verbetert je relatie met de Aarde, met onze grote Moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt. 

 

De Hoeders van de Dag zijn de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers. Zij eren en danken de natuur in al haar grootsheid en weten zich er een onlosmakelijk onderdeel van. Zij is een tijdbewaarder, zoals de Maya de patronen in de tijd hebben bestudeerd en bewaard.

Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen innerlijk vrouwelijke en geeft herwaardering van de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat verbindingen tot stand brengt. Deze inwijding helpt je ook om over je angst heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen. Deze inwijding verbindt je met een afstammingslijn van Inca-helers uit het verleden.

 

 

Rite 6, Wisdomkeerper’s Rite

( Altomesayok Karpay )

Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het brengt je relatie met de hemel en Vader Zon, Inti Tai Tai, weer in het reine. De Zon, de kracht van creatie.

 

Deze initiatie is geassocieerd met de door sneeuw en ijs bedekte bergtoppen van de heilige bergen op de wereld. Door alle tijden heen zijn deze bergen gezien als krachtplaatsen, waar de Apu's, de Heilige Berggeesten, verblijven. Elke berg wordt geëerd als de plaats waar de mens God ontmoet.

 

In de Andes gaat men er vanuit dat na de dood je lichaam wordt teruggegeven aan de aarde, dat je energie naar de sterren gaat en dat je wijsheid naar de bergtop gaat. In de aarde vindt de transformatie plaats van de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de bomen vallen, een tijdlang in slaap zijn en vervolgens weer als compost voeding zijn voor nieuw leven, zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is verbonden met wijsheid van alle tijden, uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het oneindige.

 

Deze inwijding verbindt je met een lijn van Inca-helers die de oude wijsheid hebben bewaard en met lichtwezens die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt jou ook te proeven van collectieve wijsheid. Met deze inwijding worden ook oude trauma's geheeld en kun je op zielsniveau weer meer heel worden. Je zult stabiliteit en innerlijke rust ervaren, ondanks een eventueel chaotische buitenwereld. Deze initiatie brengt (innerlijke) vrede, vreugde en nectar, het zoete van het leven. Het belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren, dus om je eigen ware bestemming te kunnen leven. 

 

Met de inwijdingen van de Pampamesayok en van de Altomesayok verenig je de krachten van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Deze twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen.

 

 

Rite 7, Earthkeeper’s Rite ( Kurak Akuyek Karpay )

Deze initiatie verbindt je met de aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde en zijn vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen. Zij kunnen wanneer nodig hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen.

 

Deze inwijding tot Hoeder van de Aarde geeft je een directe verbinding met de sterren en met de zon, onze lokale ster. Deze initiatie laat je zogenoemde 'godbrein' ontwaken. In de kwantumfysica wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op het Veld. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken.

 

Pachamama (Moeder Aarde) zorgt voor ons en wij zorgen voor haar. Zij zal een liefhebbende gids voor je zijn als jij je bewustzijn afstemt op haar ritme en haar cyclus. Door deze initiatie begint je lichaam op een andere manier te genezen.

Mesa - Munay Ki

De Nieuwe Inwijdingen

Rite 8, Starkeeper’s Rite

( Mosoq Karpay )

Dit is de inwijding van de Tijd die Komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de tijd die komt na de overgansfase waar we nu in zitten. Je wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en van plaats. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst.

Rite 9, Creator Rite ( Taitanchis Rantis Karpay

Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je identificatie met je ego kun je gemakkelijker loslaten. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde of Puur Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya elkaar begroeten: In Lak'ech: ik ben een ander jij.

Rite 10, Rite of the Womb ( Kisma Karpay )

Deze inwijding verbind je met een lineage van vrouwen die zichzelf hebben bevrijd uit al het lijden in hun leven. Je wordt verbonden met de spirit van de Jungle.

Deze Rite brengt de vrouwelijke en mannelijke energie in balans en ondersteunt je om de vrouwelijke energie volledig toe te laten en te omarmen. 

De energetische baarmoeder en het 2e chakra worden bevrijd van al de angst en pijn en komen weer in hun kracht zodat jouw creatiekeacht weer volop kan stromen. 

Je keert terug naar de kosmische baarmoeder, daar waar al het leven is uit ontstaan. Een plek van veiligheid, acceptatie en overgave.

Deze Karpay is zowel voor vrouwen als voor mannen.

 

 

 

De inwijdingen worden verdeeld over 3 dagdelen.

Data: Zo 4/02, Zo 3/03 en Zo 7/04 telkens van 13u tot 16u

Indien gewenst kan je voor deze inwijdingen ook een afspraak maken om ze individueel te ontvangen.

bottom of page