top of page

Algemene Voorwaarden

Kevin Meulemans hanteert de volgende Algemene Voorwaarden voor geleverde sessies, trajecten, inwijdingen en cursussen:

  1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens een sessie, een traject, een cursus, een workshop, een inwijding als daarbuiten.

  2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces, zowel voor, tijdens als na een sessie, traject, cursus, inwijding of workshop.

  3. Kevin Meulemans is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van de cliënt.

  4. Het aanbod aan therapievormen is een aanvulling op de reguliere zorg. De therapieën vervangen niet de reguliere medische zorg.

  5. Als men verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld.

  6. Als Kevin Meulemans verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Kevin Meulemans dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal Kevin Meulemans z.s.m. een nieuwe afspraak maken met de cliënt.

  7. Het annuleringstermijn bij een individuele sessie is:

7.1.    Bij annulering of doorschuiven van de consultdatum 1 week tot 24 uur voor de geplande consultdatum wordt € 25,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.

7.2.    Bij annulering of doorschuiven van consultdatum 24 uur of korter van te voren wordt het gehele consultbedrag in rekening gebracht.

7.3.    Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1 en 7.2.

7.4.    Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige bedrag.

8. Het annuleringstermijn bij trajecten, cursussen, inwijdingen en workshops is:

8.1.    Bij annulering langer dan 2 weken voor datum activiteit wordt € 25,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.

8.2.    Bij annulering vanaf 2 weken van te voren wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

8.3.    Bij annulering deelname vanaf 1 week van te voren wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

8.4.    Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 8.1 t/m 8.3.

8.5.    Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een traject, cursus, inwijding of workshop dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige deelnemingsbedrag.

9. De betaling voor een traject, inwijding of cursus dient per vooruitbetaling te geschieden via de bank. De bankgegevens van Kevin Meulemans zijn: BE79 7360 6661 6533 ten name van Kevin Meulemans o.v.v. naam, datum en activiteit.

10. De betaling voor een consult dient te geschieden voor of direct na afloop van het consult.

11. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

12. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 4 mei 2020.

bottom of page